τώρα:  ΩΡΑ ΜΟΝΑΞΙΑΣ • ΗΛΙΑΣ ΒΡΕΤΤΟΣ
 επόμενο:  ΚΑΨΕ • ΘΕΟΔΩΡΗΣ ΦΕΡΡΗΣ